Activitats - Comunitat Educativa

Són activitats, projectes, propostes, jornades, campanyes, premis... fets per entitats de les quals formem part o amb qui tenim objectius comuns. 

Últimes notícies relacionades

XII Jornades 0-12. És possible fer una escola i una educació diferent?
14 de Juny de 2016

XII Jornades 0-12. És possible fer una escola i una educació diferent?

Continua llegint
Divendres, 1 de juliol, a les 9h. Casa de Convalescència, Hospital de Sant Pau, Barcelona. Segona part de les jor­na­des ini­ci­a­des el 2 d’abril. Final­ment, tot canvi i millora pro­fund i radi­cal, fet en el sen­tit d’anar al fons dels pro­ble­mes, reque­reix d’unes con­di­ci­ons que el faci­li­tin, que cal con­cre­tar. Per això pro­po­sem (3) fer pro­pos­tes de tre­ball ...

El canvi serà col·lectiu o no serà.
2 de Maig de 2016

El canvi serà col·lectiu o no serà.

Continua llegint
 Els companys del nou MRP de Segovia ens conviden a la seva trobada oberta de la “Conspiración Educativa”. El MRP de Granollers – amb el projecte Granollers en Transició– i la companya Rosa Gibert del MRP del Ripollès – amb la Transformació Educativa- hi participen. Enllaç al seu bloc. Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya 

Transformar l'educació. Renovar l'escola des del compromís social.
3 d'Abril de 2016

Transformar l'educació. Renovar l'escola des del compromís social.

Continua llegint
Diàleg de la Jornada  Hi par­ti­ci­pen: Fabian Mohe­dano, Ini­ci­a­tiva per a la Reforma Horà­ria; Rafael Homet, Associació Catalana de Municipis; Teresa Sam­bola, Federació de Municipis de Catalunya;Joan Badia, Educació/muni­ci­pis; i Montse Mar­quet, Direc­tora d’escola.  Enllaç al vídeo Federació de Moviments de Renovació Pedagògia de Catalunya

XII Jornades 0-12
28 de Març de 2016

XII Jornades 0-12

Continua llegint
Les XII Jornades 0-12 es realitzaran a la Casa Convalescència de l’Hospital de Sant Pau (Barcelona) en dues sessions: dissabte, 1 d’abril, de 9,45 a 14 h. divendres, 1 de juliol  galeria de fotos. https://www.facebook.com/FMRPC/posts/1067989183264190Entitats de les quals formem part

Si creus que amb la renovació pedagògica millorem l’educació; associa’t amb nosaltres!

Dona't d'alta al nostre butlletí de notícies i t'enviarem les novetats de l'Associació.

Cisterna, 39, baixos dreta
08221 Terrassa
am.alexandre.gali@gmail.com
Tel: 637 319188