Apunts històrics

L’Associació de Mestres Alexandre Galí de Terrassa neix arran de la primera Escola d’Estiu del Vallès Occidental que es va celebrar del 2 al 10 de setembre del 1980 a l’Institut Ègara de la Mancomunitat Sabadell-Terrassa. El grup organitzador es consolida formant un Moviment de Renovació Pedagògica.

Els Moviments de Renovació Pedagògica (MRP) sorgeixen a Catalunya a la dècada dels 70 a partir de la comarcalització de les Escoles d’Estiu, quan els grups impulsors es fan estables. Els MRP es defineixen a les Jornades de Roses del 1983 com agrupacions territorials de professionals de l’educació, democràtiques, sense afany de lucre i independents de les Administracions que tenen com a objectiu promoure la renovació pedagògica. A més de les Escoles d’Estiu, organitzen una gran varietat de modalitats de formació permanent del professorat amb l’objectiu de millorar qualitativament l’educació del nostre país. Més endavant, es constitueix la Federació de MRP de Catalunya.

Els orígens de les Escoles d’Estiu els trobem el 1903 en les Converses Pedagògiques autoorganitzades pels mestres de les escoles públiques de l’Empordà. Posteriorment, la Mancomunitat celebra del 1914 al 1923 les primeres Escoles d’Estiu seguint el model de les Summer School de Dewey a Chicago. Acabada la Dictadura de Primo de Rivera es reprenen del 1930 al 1936, amb la II República. Amb la Dictadura de Franco es depuren els mestres, es desarticula la renovació pedagògica, s’eradica la llengua catalana i l’ensenyament s’adapta a la ideologia franquista.

A la dècada dels 60 es reprenen les trobades estiuenques d’autoformació de mestres en la clandestinitat i al 1965 Rosa Sensat organitza la primera Escola d’Estiu de la nova etapa.

Cartell de la primera Escola d’Estiu del Vallès Occidental al 1980

L’Associació de Mestres Alexandre Galí, com a MRP de la ciutat, comença la seva etapa amb el nom d’Escola de Mestres perquè es considerava que la formació inicial dels mestres era molt deficient i calia fer una tasca de suplència. Més endavant, amb la represa democràtica i la millora de les universitats, ja només ens dediquem a la formació permanent. A més de l’Escola d’Estiu que s’ha fet ininterrompudament des del 1980, l’Associació organitza durant el curs activitats de formació amb modalitats diferents: cursos, jornades de reflexió o d’intercanvi, seminaris, grups de treball, trobades pedagògiques, debats, conferències, taules rodones… sobre temes pedagògics d’actualitat.

Logo de la Setmana de l’Ensenyament

De manera permanent, del 1995 al 2014, s’organitza anualment la Setmana de l’Ensenyament, un programa que impulsa un treball específic a la ciutat i pobles veïns sobre un tema educatiu acordat entre tots els centres públics. Es culminava amb unes activitats d’aprofundiment i una mostra per ensenyar a la ciutat la feina feta. I es completava amb l’edició d’un llibre amb les reflexions i experiències recollides. Es van fer 18 Setmanes.

Logo del primer LAB(Tred)

Després d’un període de reflexió arran de valorar que el model de Setmana s’havia esgotat, el 2016 s’organitza el primer Laboratori de Transferència Educativa, LAB(Tred), per mitjà del qual els centres públics mostren insitu les seva manera de fer a la resta de companys. Es comparteix així, a la mateixa aula on es desenvolupen i amb l’alumnat, les bones pràctiques i les experiències educatives innovadores de la ciutat i entorns. Posteriorment es valoren i posen en comú.

Actualment, a més del LAB(Tred), l’Associació organitza altres activitats per promoure la reflexió i l’intercanvi pedagògic com els Berenars Pedagògics i les Tardes Temàtiques, a més de continuar organitzant l’Escola d’Estiu del Vallès Occidental.

En tota la seva trajectòria els MRP han participat en les activitats del món educatiu i han col·laborat amb la resta d’entitats de la Comunitat Educativa, de les Universitats  i de l’Administració en allò que coincidia amb els propis objectius pedagògics. Així mateix ho ha fet l’Associació en l’àmbit local i comarcal. Per això formem part del Consell Escolar Municipal, del Consell Escolar Territorial del Vallès Occidental, del Consell de la Formació Professional, del Pla de Formació de Zona, del MUCE local, del Pla de Voluntariat, del Congrés d’Educació Pública, de la Taula d’Impuls de l’APS i del Pacte DASIG. Participem també en totes les activitats que organitzen les entitats de la ciutat que fan referència a la millora educativa. Formem part de la Federació de MRP de Catalunya i de la Confederació Estatal per coordinar-nos amb la resta de MRP.

Junta de l’Associació a la celebració dels 40 anys

Entitats de les quals formem part

Si creus que amb la renovació pedagògica millorem l’educació; associa’t amb nosaltres!

Dona't d'alta al nostre butlletí de notícies i t'enviarem les novetats de l'Associació.

Cisterna, 39, baixos dreta
08221 Terrassa
am.alexandre.gali@gmail.com
Tel: 650301532