Sobre la reobertura dels centres educatius al juny

Comunicat de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya. 27 de maig del 2020

Respecte a l’obertura de centres educatius que planteja el Departament d’Educació per aquest mes de juny, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, afirmem que és necessari tancar el curs actual amb l’alumnat i els equips docents i així poder plantejar el curs vinent des del coneixement dels processos educatius, les dificultats observades i poder planificar un nou curs amb garanties, per això volem expressar:

1. PER L’OBERTURA DELS CENTRES AMB L’ACORD DE LA COMUNITAT EDUCATIVA

En temps d’emergències és bo cercar la col·laboració i l’acord de la comunitat educativa per forjar un camí conjunt, ric, amb sentit i garanties d’oferir un servei públic de qualitat.

Hem expressat la necessitat de posar molta cura en la tornada a l’escola, creiem que s’ha de fer de manera gradual, flexible, acollidora i reparadora. Des del diàleg, la proximitat i l’acompanyament.

2. OFERIR CONFIANÇA AMB MESURES SANITÀRIES

Davant qualsevol incidència sanitària que es pugui donar i per tal de garantir la salut física, emocional i psicològica dels infants, joves i professionals de l’educació que conviuran en els centres educatius, i també la de les seves famílies, cal acordar, establir i deixar clars uns protocols per a la neteja i control sanitari pertinents i per la coordinació amb els CAP de referència.

3. COMPRENDRE I GESTIONAR LA INCERTESA

La crisi del Covid19 ens ha afectat de ple en molts aspectes als components de la comunitat educativa. Sobretot per les tensions que es desprenen d’una situació d’elevada incertesa i fragilitat. La incertesa sovint genera por i aquesta, amb excés, estrès. Comprenem els neguits dels professionals educatius, dels infants i adolescents i de les seves famílies davant d’aquesta tornada a l’escola. Amb una atenció especial a l’etapa d’infantil on l’atenció directa i el contacte físic són indispensables.

4. L’EDUCACIÓ UN SERVEI PÚBLIC ESSENCIAL

Des de la FMRPC entenem l’Educació com un servei públic, de primera necessitat, al servei del dret dels infants i joves a l’educació. Els docents hem de respondre a aquest compromís de servei públic essencial, participant en la primera línia de l’obertura dels centres. Malgrat els riscos, hem de poder realitzar la tasca de servei públic amb les garanties adequades.

En comunicats anteriors havíem manifestat que calia un final de curs amb sentit. Prioritzant l’acció tutorial personalitzada i a ser possible presencial, per poder fer una valoració del que ha estat el curs i orientar la perspectiva de l’estiu. Fer una atenció específica als grups que finalitzen etapa i garantir l’acompanyament dels alumnes especialment vulnerables.

5. LA FUNCIÓ DE L’ESCOLA EN MOMENTS DE CRISI

L’escola també té encomanada la funció de guarda i custòdia dels infants i adolescents, conjuntament amb l’educativa i de socialització. Aquestes funcions estan interrelacionades i per tant, es treballen alhora.

Reconeixem, doncs, que l’escola com a institució en aquests moments ha de procurar, també, la guarda dels infants especialment dels que estan en situació més desafavorida. I en aquesta situació d’emergència la guarda dels infants i adolescents ha de ser un compromís compartit amb diversos agents socials. Especialment en l’àmbit empresarial i laboral facilitant horaris i condicions que permetin una cura adequada dels nostres infants i joves.

6. RESTABLIR ELS CIRCUITS DE CONFIANÇA

Per realitzar l’obertura dels centres educatius en condicions cal restablir els circuits de confiança. El Departament ha d’oferir diàleg i espais compartits de planificació. El professorat ha de saber com transformar aquesta confiança en compromís per realitzar la seva tasca.

La confiança s’aconsegueix a través de la responsabilitat compartida amb la comunitat educativa, amb una comunicació clara i fluida. I la responsabilitat compartida porta a l’acord.

7. DES DE L’AUTONOMIA DE CENTRES I LA COL·LABORACIÓ AMB LA XARXA EDUCATIVA TERRITORIAL

La complexitat de les situacions que ens trobem ens obliguen a cooperar amb tota la xarxa educativa territorial. Especialment amb els ajuntaments, però també amb tota la xarxa d’agents i recursos educatius, socials, familiars i veïnals.

Els centres educatius i el professorat coneixem les urgències i necessitats educatives dels seus alumnes i famílies, i la manera d’atendre-les de la forma més efectiva i adequada. Per això, la reobertura dels centres ha de fer-se basant-se en el principi de l’autonomia dels centres i el seu ús responsable.

Des d’aquesta autonomia arribar a acords amb la comunitat ens farà més efectius i generarem la confiança que desitgem per afrontar els moments d’incertesa.

8. COMPROMÍS ÈTIC PER L’EDUCACIÓ PÚBLICA

Des de la Federació ens manifestem més que mai per un compromís ètic per l’educació pública del nostre país. L’educació pública representa el compromís de tota la societat per l’equitat i la qualitat educatives que s’ha de refermar com un autèntic puntal per sortir solidàriament d’aquesta greu crisi.

El gran repte és l’inici del curs vinent. L’educació presencial en els centres educatius a partir del setembre vinent requerirà la implicació de totes les parts. Pel professorat comportarà assumir canvis organitzatius i metodològics, i fórmules de treball educatiu per afrontar les noves situacions. Des d’aquest compromís ètic, els Moviments de Renovació Pedagògica, hi estem treballant i ens posem al servei de l’educació del nostre país.

Si creus que amb la renovació pedagògica millorem l’educació; associa’t amb nosaltres!

Dona't d'alta al nostre butlletí de notícies i t'enviarem les novetats de l'Associació.

Cisterna, 39, baixos dreta
08221 Terrassa
am.alexandre.gali@gmail.com
Tel: 650301532