Salutacions

Transformem l’educació des del treball compartit

Els Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, amb una trajectòria de més de 100 anys de formació en Escola d’Estiu, on mestres i pedagogs van emprendre la responsabilitat de transformar l’educació en tots els seus sentits, ens trobem un any més immersos en donar respostes als reptes de la societat actual i de futur.

En un moment en què la innovació i la transformació educatives estan en primera línia i parlem de la tercera primavera pedagògica, és ara, quan seguim treballant des del territori, des de les necessitats reals, amb una formació de mestres per a mestres, única a Europa: les Escoles d’Estiu. Que ens porten a formar-nos, per seguir treballant en la millora de l’educació de Catalunya.

Quan parlem de formació d’estiu estem parlant de territori, de necessitats, d’igualtat d’oportunitats, d’equitat, de metodologies, de currículum, d’avaluació i, de compartir, debatre, dubtar entre molts d’altres aspectes. Les competències professionals van ampliant-se amb la formació, amb la transferència de coneixements, amb el reconeixement que allò recaurà en la tasca diària de milers de mestres que saben que la nostra és una tasca social i una eina carregada de futur.

Els canvis que necessita l’educació avui dia han de sorgir del treball compartit entre molts agents educatius. Les accions de millora del nostre sistema educatiu recauen en posar el focus en les necessitats actuals dels infants i joves, a més de compartir les pràctiques de referència que ens trobem a tots els territoris. És per això que, un any més, us encoratgem a treballar cooperativament, a coordinar-nos, a formar-nos pel futur de l’educació del nostre país, per renovellar tot allò necessari per adaptar-nos al nostre temps. Perquè es faci efectiu que: l’escola transforma la societat i la societat transforma l’escola.

Bona i profitosa Escola d’Estiu 2019!!!

Pilar Gargallo Otero, Presidenta
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)


Benvolgudes i benvolguts,

L’educació és un dret universal, un dret inherent a la condició humana. Tots el tenim i tots n’hauríem de gaudir. Un dret individual que per seguir progressant necessita ser pensat com un bé comú, és a dir, com un dret social i col•lectiu que beneficia al conjunt de la comunitat, que provoca una millora global.

Des d’aquest punt de vista, l’escola és ─i ha de ser─ una motor de transformacions socials. Una eina per bastir una societat més justa i més lliure. No pas l’única, és cert, però sí una peça fonamental per assolir l’equitat. Per aquest motiu, per tal que la societat avanci, és imprescindible reforçar l’escola, millorar el nostre sistema educatiu. I fer-ho passa, entre d’altres, per consolidar la formació dels professionals de l’educació.

En aquest sentit, hem de reconèixer l’important bagatge de formació pedagògica impulsat des d’entitats i associacions de mestres i professors al nostre país, en qualsevol racó del territori. Algunes de les propostes més reconegudes arrenquen quan un conjunt de mestres amb la voluntat de construir una escola més justa, no classista, arrelada al país, laica, participativa, coeducativa i democràtica, van començar a fer en ple franquisme, el que no feia l’administració. Aquestes iniciatives pioneres són l’origen de l’oferta formativa actual, rica i diversa, amb una important presència territorial, i que amb el denominador comú de la voluntat de millorar la pràctica docent, configuren una gran xarxa innovadora, col•laborativa i engrescadora, en la qual la vostra «Escola d’Estiu» n’és un node fonamental.

Per tot això, vull agrair l’empenta de totes les persones implicades en l’organització d’aquest conjunt d’activitats formatives. La millor eina que tenim per fer front als nostres reptes són els mestres i les mestres, els professors i les professores, els professionals d’atenció educativa i dels serveis educatius. I formar-los per ajudar-los a donar una millor atenció als alumnes és imprescindible per continuar fent progressar el sistema. Gràcies a totes les entitats i associacions que doneu forma a aquesta xarxa d’escoles d’estiu. I gràcies a totes les persones que demostreu el vostre compromís amb els alumnes participant en les activitats formatives. Perquè potser amb l’educació no n’hi ha prou per canviar el món. Però sense l’educació, és impossible fer-ho.

Josep Bargalló Valls
Conseller d’Educació

Si creus que amb la renovació pedagògica millorem l’educació; associa’t amb nosaltres!

Dona't d'alta al nostre butlletí de notícies i t'enviarem les novetats de l'Associació.

Cisterna, 39, baixos dreta
08221 Terrassa
am.alexandre.gali@gmail.com
Tel: 637 319188